Tel. 934 705 910 | cime@grupocime.com | 

Equip

Equip tècnic

Per a tot això disposem d’un equip tècnic multidisciplinari, altament qualificat i amb àmplia experiència en el sector, format per: arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers. Apostem per la formació continuada del nostre equip per poder afrontar els projectes de la manera més eficaç.

Mà d'obra

També comptem amb una plantilla de mà d’obra especialitzada amb els mitjans auxiliars i maquinària necessaris per al correcte desenvolupament de les obres. Disposem de col·laboradors habituals amb un alt grau de professionalitat i amb llarga trajectòria en el sector.

Taller de fusteria

Aquest taller d’1.000m2 disposa de maquinària amb l’última tecnologia que permet la realització de treballs de gran complexitat. La nostra oficina tècnica de fusteria s’encarrega d’estudiar els projectes, assessorar els clients i garantir l’èxit dels diferents processos des de la recepció del material al taller, fins a la fabricació i el muntatge en obra. La nostra fusteria també realitza treballs per a tercers com a interioristes, arquitectes o clients privats