Àmbit Hospitalari

Àmbit Hospitalari

Hospitals, Centres d’Atenció Primària, quiròfans, gabinets odontològics i mútues, entre d’altres, són els espais que rehabilitem. Habitualment aquests edificis solen estar ocupats mentre es duen a terme les reformes, per tant, cal compatibilitzar la realització d’aquestes, amb l’activitat diària dels centres, respectant al màxim la feina dels seus ocupants i minimitzant les molèsties produïdes per les obres. És una feina molt especialitzada i que requereix especial atenció en els detalls com la neteja, el soroll i el tractament d’infeccions nosocomials. Els nostres alts coneixements tècnics en el sector i els anys d’experiència fan que puguem executar obres d’elevada complexitat com són quiròfans, laboratoris i sales especialitzades.