Tel. 934 705 910 | cime@grupocime.com | 

HOTEL APARTAMENT PASSATGE CONCEPCIÓ

DISSENY: ESTUDI PULSEN

Informació

Reforma integral d’edifici existent per a convertir-lo en apartaments turístics. Ampliació de la planta soterrani, i adequació de les plantes: baixa, principal, primera, segona i tercera, per a la conversió d’aquestes en un hotel-apartament amb 7 habitatges de luxe.